Helistage +372 58867878

Tere tulemast Nelinurka!

Müügitingimused.

1. Üldtingimused

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Nelinurk.ee omanik Vitriin OÜ vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Vitriin OÜ-il on õigus Nelinurk.ee arengust tulenevalt ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.nelinurk.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Vitriin OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Nelinurk.ee müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse toote lehel ja Teie ostukorvis. Alates 50 eurosest ostust on saatmine Post24 ja SmartPosti pakiautomaadiga Eesti piires tasuta.

2.4. Kui toote hind on Vitriin OÜ poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale kliendi poolse tellimuse esitamist ja Vitriin OÜ ning klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Vitriin OÜ-l õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

3. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1. Nelinurk.ee on võimalik ost sooritada keskkonna kasutajaks registreerudes või siis külalisena. Mõlemal juhul toimub ostuprotsess ja ostu eest tasumine sarnaselt.

3.2 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“.

3.3 Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus “. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista ost”. Teid suunatakse ostu vormistamise leheküljele.

3.4. Ostu vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ja valige kohaletoimetamise viis ning ostu Makseviis: - Valides makseviisiks “Tasun pangalingi kaudu” klikkige lingile “Jätka” ning seejärel “Esita tellimus”, Teid suunatakse internetipanga lehele, kus on võimlik ostu eest tasuda. Peale seda saadetakse tellimiskinnitus Teie e-posti aadressile. - Valides makseviisiks “Tasun panga ülekandega“ klikkige “Jätka” ning seejärel “ Esita tellimus ”. Peale seda kuvatakse ekraanile link, kus on võimalik avada Teie poolt sooritatud tellimus. Tellimiskinnitus saadetakse ka Teie e-posti aadressile. Peale tellimuse aksepteerimist administraatori poolt saadetakse Teie e-posti aadressile tasumiseks arve. Tellimus läheb täitmisele peale ostu eest tasutud summa laekumist Vitriin OÜ arveldusarvele.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Vitriin OÜ arveldusarvele.

4. Tellimuste eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda:

1) Swedbank pangalingi kaudu; 2) pangaülekandega;

4.2. Ostu eest tasumine toimub 3 tööpäeva jooksul arvates arve väljastamisest.

4.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest ostu eest tasunud.

5. Kauba kohaletoimetamine

5.1 Kauba kohaletoimetamiseks kasutatakse alljärgnevaid võimalusi:

• Tulen ise järgi Kaubad väljastatakse Nelinurk.ee laost, aadressil Korgi 13 Tallinn 10112. Avatud E-R 09:00-17:30. Eelnevalt telefoni teel aeg kokkuleppida. Teenus tasuta;

• SmartPost pakiautomaati (www.smartpost.ee). Teenuse hind 3.00 €;

• Post24 pakiautomaati (www.post24.ee). Teenuse hind 3.00 €.

5.2 Peale lepingu jõustumist toimetatakse kaubad tellitud aadressile vastavalt tellimistingimustele.

5.3 Üle 50 eurose ostu korral on saatmine Post24 ja SmartPosti pakiautomaadiga tasuta.

5.4 Juhul kui Nelinurk.ee ei suuda kaupasid tarnida eelnevalt lubatud ajal Nelinurk.ee-st mitte olenevatel põhjustel (toode on ajutiselt laost otsas, hilineb tarnija põhjusel) informeerib Nelinurk.ee klienti esimesel võimalusel e-kirja või telefoni teel 3 tööpäeva jooksul alates lepingu jõustumisest ning edastab uue tarneaja. Juhul kui klient ei ole enam tootest huvitatud on tal õigus tellimusest taganeda ning Nelinurk.ee tagastab tasutud summa koos transpordi maksumusega.

5.5 Saadetis toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Nelinurk.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7 Saadetise kätte saamisel veenduge koheselt, et kaup ei oleks rikutud. Vigastuste ilmnemisel tuleb need koheselt fikseerida ja Nelinurk.ee-le e-posti aadressil info@nelinurk.ee teada anda.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Vitriin OÜ e-posti aadressile info@nelinurk.ee vastavasisulise teate koos arve numbri ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Vitriin OÜ kontakttelefonil (+372) 58867878.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda, saates e-kirja Vitriin OÜ e-posti aadressile info@nelinurk.ee. Kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.

6.3. Kui olete käesolevate müügitingimuste punkt 6.1 alusel oma tellimusest taganenud ja kaubal ei esine puudusi, kannate kauba tagastamise transpordikulu kuni 10 euro ulatuses.

6.4. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.5 ja 6.2. sätestatud juhtudel. Tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest ning tagastatud kauba saabumisest Nelinurk.ee lattu.

6.5. Kui tagastatav toode on viga saanud ning antud olukord on põhjustatud Teie poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Teie tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Vitriin OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Vitriin OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Vitriin OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselgelt põhjendamatuks.

6.6. Kui Te olete punktis 6.2 alusel müügilepingust taganenud tagastab Vitriin OÜ müügilepingu kinnitusel ja/või Teie poolt tasutud ostuhinna 30 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse toode Nelinurk.ee lattu.

7. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vitriin OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Vitriin OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest; 2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; 3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke e-kiri aadressil info@nelinurk.ee hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Vitriin OÜ kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Vitriin OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Vitriin OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Vitriin OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Vitriin OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vitriin OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Vitriin OÜ külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Vitriin OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Vitriin OÜ andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Vitriin OÜ -il puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes käsitlemata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid

9.3. Teie ja Vitriin OÜ vahel seoses Nelinurk.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Tõmba müügitingimused PDF-ina.